اِف سی سی، آی پاد تاچ جدید را کالبدشکافی کرده است!

ماموران کمیسیون ارتباطات ایالتی آمریکا (Federal Communication Commision) پس از انجام بررسی های دقیق بر روی آی پاد تاچ جدید که به زودی به بازار…

ادامه مطلب اِف سی سی، آی پاد تاچ جدید را کالبدشکافی کرده است!