P0sixninja تیم Chronic Dev را ترک کرد

P0sixninja با نام حقیقی Joshua Hill یکی از اعضای مهم Chronic Dev-Team (تیمی که مسئولیت انتشار برنامه های جیلبریک GreenP0ison و ابزارهای جیلبریک Absinthe 1,…

ادامه مطلب P0sixninja تیم Chronic Dev را ترک کرد

متن فارسی مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja

متن مصاحبه اختصاصی با اپلستان نوشته ای که در زیر می خوانید متن فارسی شده مصاحبه ای است که من به نمایندگی از تیم اپلستان…

ادامه مطلب متن فارسی مصاحبه اختصاصی اپلستان با P0sixninja