انتخاب تصویر پس زمینه مجزا برای هر دسکتاپ مجزا در Lion

همانطور که می دانید در Lion ویژگی وجود دارد که می توانید برای مدیریت برنامه ها و کارها تا ۱۲ عدد دسکتاپ مجزا داشته باشید.…

ادامه مطلب انتخاب تصویر پس زمینه مجزا برای هر دسکتاپ مجزا در Lion