نگاهی به Objective-C – قسمت سوم

Method ها متدها عملیات هایی هستند که در داخل کلاس ها تعریف شده اند. Objective-C دو نوع Method را پشتیبانی می نماید: instance method و…

ادامه مطلب نگاهی به Objective-C – قسمت سوم