نکات مهم در استفاده از مک (کارهایی که نباید انجام دهید)

از کامپیوتر مک خود با احتیاط استفاده کنید. می توانید با مک کارهایی مانند چک کردن ایمیل، گردش بین صفحات وب، گوش کردن به آهنگ،…

ادامه مطلب نکات مهم در استفاده از مک (کارهایی که نباید انجام دهید)