پاییز امسال آیفون جدید با 4G LTE

خوب آیپد جدید به خوبی و خوشی عرضه شد. اما خیلی ها فقط طرفدار آیفون هستند و تبلت برای آنها کارایی ندارد، به همین جهت برای…

ادامه مطلب پاییز امسال آیفون جدید با 4G LTE