نقد و بررسی: Kindle Fire قربانی قیمت پایین

Kindle همیشه به نظر نام عجیبی می آمد چرا که آمازون از یک فعل ( Kindle به معنی روشن شدن می باشد ) برای نام…

ادامه مطلب نقد و بررسی: Kindle Fire قربانی قیمت پایین