بعد از جیلبریک با Jailbreak Me حفره پیدا شده را بپوشانید

از آنجا که جیلبریک دسترسی سیستمی را باز می کند Comex دولوپر Jailbreak Me یک پچ برای پوشاندن حفره ای که  Jailbreak Me از آن…

ادامه مطلب بعد از جیلبریک با Jailbreak Me حفره پیدا شده را بپوشانید