چگونه مرورگر خود را Full Screen کنيم و Safari را وادار کنيم تا پنجره های جديد را با Tab باز کند!

  برای هر یک از اين ترفندها بايد در فايلهای Preference در Safari تغيير ايجاد کنيم. راه های زيادی برای انجام اين کار هست اما به…

ادامه مطلب چگونه مرورگر خود را Full Screen کنيم و Safari را وادار کنيم تا پنجره های جديد را با Tab باز کند!