پادکست : برنامه Cisco WebEX

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/CiscoWebEX.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/CiscoWebEX.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/CiscoWebEX.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/CiscoWebEX.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۱۱.۴ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Cisco WebEX

پادکست : برنامه PDF Expert

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/PDFExpert.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/PDFExpert.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/PDFExpert.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/PDFExpert.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۵.۸ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه PDF Expert

پادکست : برنامه Perspective

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Perspective.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/Perspective.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Perspective.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Perspective.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۶.۶ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Perspective

پادکست : برنامه Grafio

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/grafio.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/grafio.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/grafio.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/grafio.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۴.۸ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Grafio

پادکست: برنامه Retail Inventory

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/RetailInventory.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/Retail-Inventory.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/RetailInventory.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/RetailInventory.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۷.۲ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست: برنامه Retail Inventory

پادکست: برنامه 1tapAlarm Plus

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/1tapalarm.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/1tapalarm.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/1tapalarm.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/1tapalarm.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۷.۶ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست: برنامه 1tapAlarm Plus

پادکست : جستجو در دستگاه‌های iOSای

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/search.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/search.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/search.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/search.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۶.۶ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : جستجو در دستگاه‌های iOSای

پادکست : برنامه +Flight

برنامه +Flight منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/FlightPlus.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/FlightPlus.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/FlightPlus.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/FlightPlus.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز:…

ادامه مطلب پادکست : برنامه +Flight

پادکست : اشتراک گذاری داده‌های وب با برنامه Safari

اشتراک گذاری داده‌های وب با برنامه Safari منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/ShareSafari.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/ShareSafari.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/ShareSafari.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/ShareSafari.mp4″] دانلود این…

ادامه مطلب پادکست : اشتراک گذاری داده‌های وب با برنامه Safari

پادکست : برنامه SugerSync

معرفی برنامه SugerSync منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/sugersync.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/sugersync.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/sugersync.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/sugersync.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p…

ادامه مطلب پادکست : برنامه SugerSync