پادکست : برنامه AudioNote

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://www.applestan.com/dl/files/Podcasts/AudioNotepad.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/AudioNotepad.png” html5_file=”http://www.applestan.com/dl/files/Podcasts/AudioNotepad.mp4″ download_file=”http://www.applestan.com/dl/files/Podcasts/AudioNotepad.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۱۲.۲ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه AudioNote

پادکست :‌ برنامه MicroStrategy

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Microstrategy.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/microstrategy.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Microstrategy.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Microstrategy.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۷ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست :‌ برنامه MicroStrategy

پادکست : برنامه Cisco WebEX

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/CiscoWebEX.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/CiscoWebEX.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/CiscoWebEX.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/CiscoWebEX.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۱۱.۴ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Cisco WebEX

پادکست : برنامه Clear

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/clear.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/clear1.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/clear.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/clear.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۷.۱ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Clear

پادکست : SD Card Reader

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/SD_Card_Reader.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/SD_Card_Reader.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/SD_Card_Reader.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/SD_Card_Reader.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۷.۱ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : SD Card Reader

پادکست : برنامه PDF Expert

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/PDFExpert.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/PDFExpert.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/PDFExpert.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/PDFExpert.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۵.۸ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه PDF Expert

پادکست : برنامه Perspective

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Perspective.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/Perspective.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Perspective.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/Perspective.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۶.۶ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Perspective

پادکست : برنامه Grafio

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/grafio.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/grafio.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/grafio.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/grafio.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۴.۸ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست : برنامه Grafio

پادکست: برنامه Time Master

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/TimeMaster.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/TimeMaster.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/TimeMaster.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/TimeMaster.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۶ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست: برنامه Time Master

پادکست: برنامه Retail Inventory

منتظر بمانید تا پادکست به طور خودکار پخش شود … [jwplayer config=”Custom Player” file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/RetailInventory.mp4″ image=”http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2013/03/Retail-Inventory.png” html5_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/RetailInventory.mp4″ download_file=”http://applestan.com/dl/files/Podcasts/RetailInventory.mp4″] دانلود این پادکست با کیفیت 720p (سایز: ۷.۲ مگابایت)…

ادامه مطلب پادکست: برنامه Retail Inventory