نگاهی به Objective-C – قسمت پنجم

Property ها Property ها به شما این امکان را می دهند که فیلدها را در کلاس هایتان ارائه دهید تا بتوانید بر روی نحوه ی…

ادامه مطلب نگاهی به Objective-C – قسمت پنجم