نکته ۳ از سری ۱۰۰ نکته برای مک : Quit و Close با هم یکسان نیستند

در ویندوز ٬ وقتی کارتان با یک نرم افزار تمام می شد ٬ با زدن بر روی دکمه ی X در بالای سمت راست هر…

ادامه مطلب نکته ۳ از سری ۱۰۰ نکته برای مک : Quit و Close با هم یکسان نیستند