با Nexvio ReelDirector ويدئوهايتان را روي خودِ iPhone ويرايش كنيد!

 با معرفي iPhone 3GS در ژوئن امسال، دوست داران iPhoneامكان استفاده از قابليت­هاي ضبط ويدئو را به دست آوردند. در آن زمان با خود فكر مي…

ادامه مطلب با Nexvio ReelDirector ويدئوهايتان را روي خودِ iPhone ويرايش كنيد!