از مدیر ارشد فروشگاه های اپل تا مدیرعامل J.C. Penny

به گزارش از CNBC مدیر ارشد اسبق فروشگاه های اپل، Ron Johnson که از سال پیش بعنوان مدیر عامل کمپانی J.C. Penny مشغول به کار…

ادامه مطلب از مدیر ارشد فروشگاه های اپل تا مدیرعامل J.C. Penny