چگونه رمز Root را در iPhone/iPod touch خود تغيير دهيم؟

  دستور العمل زير جهت تغيير رمز عبور بر روی iPhone/iPod touch های jailbreak شده است. به اين رمز هنگامی که بخواهيد با استفاده از…

ادامه مطلب چگونه رمز Root را در iPhone/iPod touch خود تغيير دهيم؟