ترفند های Mountain Lion – قسمت دوم

در قسمت اول ترفند های Mountain Lion به کلیدهای میانبری  در مورد عکسبرداری از صفحه نمایش ، تنظیم Volume و تغییر حالت نمایش Finder پرداختیم . همان طور…

ادامه مطلب ترفند های Mountain Lion – قسمت دوم