با Safe Sleep یا Hibernate عمر باتری خود را بيشتر کنيد

 اگر عادت داريد که بعد از استفاده از macbook  تان فقط در آن را ببنديد،اين کار بسيار شبيه حالت Mac OS Sleep  است. حالت Sleep…

ادامه مطلب با Safe Sleep یا Hibernate عمر باتری خود را بيشتر کنيد