چگونه به فيلم ها و ويدئو های iTunes زيرنويس اضافه کنيم؟

  برای اين کار احتياج به نرم افزاری به نام Submerge است. البته نرم افزار های ديگری نيز وجود دارد ولی ما برای راحتی بيشتر…

ادامه مطلب چگونه به فيلم ها و ويدئو های iTunes زيرنويس اضافه کنيم؟