نشانه‌گذاری فایل‌ها در OS X Yosemite؛

ویژگی افزودن Tag به فایل‌های ایجاد شده در محیط کاربری OS X Yosemite قابلیت بسیار سودمندی است که چندان مورد توجه کاربران این سیستم‌عامل قرار…

ادامه مطلب نشانه‌گذاری فایل‌ها در OS X Yosemite؛