همیشه باید متفاوت بود (مدیریت به سمت پایین / ارتباط به سمت بالا)

وقتی جابز بعد از چندین سال دوری دوباره به اپل بازگشت، چیز هایی مشاهده کرد که در تمام عمرش از آن بدش می آمد. خودش…

ادامه مطلب همیشه باید متفاوت بود (مدیریت به سمت پایین / ارتباط به سمت بالا)