Gameloft بازی Tom Clancy’s H.A.W.X را برای آی فون و آی پاد تاچ منتشر کرد

Gameloft بازی Tom Clancy’s H.A.W.X را برای آی فون و آی پاد تاچ منتشر کرد ، در این بازی شما نقش David Crenshaw که یک…

ادامه مطلب Gameloft بازی Tom Clancy’s H.A.W.X را برای آی فون و آی پاد تاچ منتشر کرد