قابلیت Touch ID و امکان جعل اثر انگشت کاربران؛

بر طبق بررسی‌های جدید شرکت‌های امنیتی، این امکان وجود دارد تا با در اختیار داشتن تصاویر اثر انگشتِ کاربران و برنامه‌ها و نرم‌افزارهای شناسایی اثر…

ادامه مطلب قابلیت Touch ID و امکان جعل اثر انگشت کاربران؛