جیلبریک آی پد۲ Userland خواهد بود

August 1, 2010  برابر ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ یک روز به یادماندنی برای هکرها و تحقیر شرکت اپل بود. در این روز شخصی بنام مستعار Comex…

ادامه مطلب جیلبریک آی پد۲ Userland خواهد بود