هفته نامه شماره پنجاه و هفتم

در این شماره خواهید خواند: ———————————— – اپل در ستایش از استیو جابز: روح او برای همیشه اساس و بنیاد اپل خواهد بود – لو…

ادامه مطلب هفته نامه شماره پنجاه و هفتم