Parallels در آزمایشات ماشین مجازی از VMware بسیار جلوتر است

MacTech یک پروژه ی امتیازدهی بسیار بزرگ را انجام داده است که از طریق آن کارآمدی VMware Fusion و Parallels Desktop را مورد ارزیابی قرار…

ادامه مطلب Parallels در آزمایشات ماشین مجازی از VMware بسیار جلوتر است