مایکروسافت ارائه ی Windows Phone 7 RTM را با تشییع جنازه ی آی فون جشن گرفت!

مایکروسافت رسیدن Windows Phone 7 را به نسخه ی RTM با یک نمایش تشییع جنازه برای آی فون و بلک بری جشن گرفت.

ادامه مطلب مایکروسافت ارائه ی Windows Phone 7 RTM را با تشییع جنازه ی آی فون جشن گرفت!