zToggle به دارندگان آی فون 3G این امکان را می دهد که به راحتی مالتی تسک را بر روی گوشی شان فعال و غیر فعال کنند.

zToggle به راحتی این امکان را می دهد که مالتی تسک و تصویر زمینه را فعال یا غیر فعال نمایید.

ادامه مطلب zToggle به دارندگان آی فون 3G این امکان را می دهد که به راحتی مالتی تسک را بر روی گوشی شان فعال و غیر فعال کنند.